Haldız Patent - Sakarya Marka Tescil - Iso Belgelendirme
Telefon
Whatsapp

ISO 14001

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001 Nedir?
ISO 14001, çevre yönetim sistemlerine ilişkin bir uluslararası standarttır. Bu standart, kuruluşların çevresel performanslarını etkili bir şekilde yönetmeleri ve sürekli olarak iyileştirmeleri için bir çerçeve sunar. Temel olarak, ISO 14001 standardı aşağıdaki ana unsurları içerir:

  1. Politika: Kuruluş, çevre yönetimi için bir politika belirler ve bu politikayı ilan eder. Bu politika, çevresel performansı sürekli olarak iyileştirme taahhüdünü içerir.

  2. Planlama: Çevresel etkiler ve yasal gereksinimler değerlendirilir. Çevresel hedefler belirlenir ve bir çevre yönetim programı oluşturulur.

  3. Uygulama ve İşletme: Çevre yönetim programı hayata geçirilir ve çalıştırılır. Bu aşamada, personel eğitimi, iletişim ve belge yönetimi gibi süreçler de yer alır.

  4. İzleme ve Ölçme: Çevresel performans düzenli olarak izlenir ve ölçülür. Bu, belirlenen çevresel hedeflere ne kadar yaklaşıldığını değerlendirmeyi içerir.

  5. Değerlendirme ve İyileştirme: ISO 14001, kuruluşların çevresel performanslarını sürekli olarak değerlendirmelerini ve iyileştirmelerini sağlar. Bu süreç, iç denetimler, yönetim incelemeleri ve sürekli iyileştirme faaliyetlerini içerir.

ISO 14001 standardı, çevresel etkileri azaltmak, doğal kaynakları daha etkili kullanmak ve çevresel sürdürülebilirliği artırmak için bir çerçeve sunarak kuruluşların çevresel sorumluluklarını yerine getirmelerine yardımcı olur. Ayrıca, kuruluşların yasal düzenlemelere uyumunu sağlamak ve çevresel riskleri yönetmek için etkili bir sistem oluşturmalarına da destek olur.

ISO 14001 Belgesi konusunda detaylı bilgi almak için ücretsiz bir randevu oluşturabilir veya ek bilgiler alabilirsiniz. Doğrudan 0 533 556 77 84 veya 0 264 270 19 61 numaralı hattımızı arayarak ya da Hızlı Teklif Al Formunu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz. Size yardımcı olmak ve ISO 14001 süreciyle ilgili daha fazla bilgi sağlamak için buradayız.

ISO 14001 belgesi almak için organizasyonlar şu adımları izleyebilir:

  1. Çevre Yönetim Sistemi Kurulumu: Organizasyon, ISO 14001 standartlarına uygun bir çevre yönetim sistemi kurar.

  2. Uygunluk Değerlendirmesi: Organizasyon, belge verme kuruluşu veya bağımsız bir denetim firması tarafından çevre yönetim sisteminin uygunluğunu değerlendirtir.

  3. Denetim ve Belge Verme: Başarılı bir uygunluk değerlendirmesinin ardından, belge verme kuruluşu organizasyona ISO 14001 belgesini verir.

ISO 14001 belgesi genellikle 3 yıl süreyle geçerlidir. Belgenin yenilenmesi için organizasyon, belge veren kuruluşun standartlarına uygunluğunu gösteren bir denetim sürecinden geçer. Denetim, organizasyonun çevre yönetim sistemi süreçlerini ve performansını değerlendirir. Bu sürecin ardından belge yenilenir ve organizasyonun çevresel performansını ve taahhüdünü vurgular.

ISO 14001 belgesi almak için birçok sektörde faaliyet gösteren organizasyonlar başvurabilir. İmalat, enerji, inşaat, turizm ve hizmet sektörleri gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler bu belgeyi almak için uygun adaylardır.

ISO 14001 belgesinin maliyeti, organizasyonun büyüklüğü, karmaşıklığı, mevcut yönetim sistemleri, danışmanlık hizmetleri ve eğitim ihtiyaçları gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir. Ancak, bu belge organizasyonların çevresel performanslarını artırmalarına ve çevreye olan sorumluluklarını yerine getirmelerine yardımcı olabilir, bu da uzun vadede faydalı olabilir.

ISO 14001 Belgesi almak için sadece Çevre dokümanlarının olması yetmez asgari aşağıdaki kayıtlarında olması gerekmektedir.

Çevre Yönlerini belirten kayıtlar
Çevre Risk Değerlendirmeler
Çevre Yönetim Sistemi Programları
Çevre Acil Durum Planları ve Tatbikat Kayıtları
Çevre Yönetim Sistemi Kontrollerine dair kayıtlar
Çevre Mevzuatına uygunluğu gösteren kayıtlar
Doküman kontrol kayıtları
Kayıt Saklama süreleri muhafazasına ait kayıtlar
İç Tetkik Planları İç Tetik Soruları ve denetimi ve takip denetimi yapılmış düzeltici faaliyetleri ile birlikte iç tetkik raporları
Düzeltici Önleyici Faaliyetlere dair uygulama ve kayıtlar
Var ise Kalibrasyon kayıtları
Eğitim İnsan Kaynakları vb kayıtlar
Üst Yönetimin Sistemi gözden geçirme yani YGG kayıtları
Çevreyi etkileyen Makine bakım onarım kayıtları
Yukarıda bahsedilen dokümanlar ve kayıtlar olmadan bir şirkette Çevre yönetim sisteminin uygulandığından bahsedilemez şirketiniz her ne kadar Çevre mevzuatlarına uyan bir firma olasada  asgari olarak ISO 14001  standardının karşılanıp karşılanmadığı yukarıda doküman ve kayıtların varlığı ile ortaya çıkmaktadır.

Yukarıdaki doküman ve kayıtlarınız hazır olduğunda sizde ISO 14001 Belgelendirme denetimine hazırsınız ve artık ISO 14001 Belgesi alabilirsiniz demektir.