Haldız Patent - Sakarya Marka Tescil - Iso Belgelendirme
Telefon
Whatsapp

ISO 9001

ISO 9001, bir kalite yönetim sistemi standardıdır ve bir organizasyonun kalite politikası, prosedürleri ve uygulamalarını belirleyen bir çerçeve sunar. Bu standardın temel amacı, müşteri memnuniyetini sağlamak ve sürekli iyileşmeyi teşvik etmektir. ISO 9001 belgesi, bir organizasyonun bu standarta uygun olarak kalite yönetim sistemini kurduğunu ve uyguladığını belgeleyen bir sertifikadır.

ISO 9001 standardı, bir dizi temel prensibe dayanır. Bunlar arasında müşteri odaklılık, liderlik, katılımcı yaklaşım, sürekli iyileştirme, karar verme süreçlerinin iyileştirilmesi, karşılıklı yararlı ilişkiler ve kaynak yönetimi bulunmaktadır.

Bir organizasyon, ISO 9001 standardına uygunluğunu belgelemek istiyorsa genellikle bir belgelendirme süreci geçirir. Bu süreçte, bir belgelendirme kuruluşu tarafından yapılan bir dizi denetim ve inceleme sonucunda organizasyon ISO 9001 belgesi almaya hak kazanır. Bu belge, organizasyonun kalite yönetim sistemini başarıyla uyguladığını ve sürdürdüğünü gösterir.

ISO 9001 belgesi, müşterilere ve diğer paydaşlara organizasyonun kalite odaklı bir yaklaşım benimsediğini, sürekli iyileştirmeye odaklandığını ve belirli bir kalite standardına uyduğunu gösterir. Bu da organizasyonun rekabet avantajı elde etmesine ve pazar güvenilirliğini artırmasına yardımcı olabilir.

ISO 9001 Belgesi konusunda detaylı bilgi almak için ücretsiz bir randevu oluşturabilir veya ek bilgiler alabilirsiniz. Doğrudan 0 533 556 77 84 veya 0 264 270 19 61 numaralı hattımızı arayarak ya da Hızlı Teklif Al Formunu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz. Size yardımcı olmak ve ISO 9001 süreciyle ilgili daha fazla bilgi sağlamak için buradayız.

Iso 9001 Sertifikasının Amacı Nedir?

ISO 9001 standardının temel amacı, bir organizasyonun kalite yönetim sistemini kurmasına, uygulamasına ve sürdürmesine rehberlik etmektir. Bu standart, bir dizi prensip ve gereksinim içerir ve organizasyonlara müşteri memnuniyetini artırma, sürekli iyileştirme sağlama ve etkin bir kalite yönetim sistemi oluşturma konusunda yol gösterir. ISO 9001 belgesi almış bir organizasyon, belirli standartlara uygun olarak kaliteli ürün ve hizmet sunma kabiliyetini belgelemiş olur.

ISO 9001'in ana amaçları şunlardır:

 1. Müşteri Memnuniyeti: ISO 9001, müşteri odaklılık prensibi üzerine kurulmuştur. Bir organizasyon, müşteri ihtiyaçlarına ve beklentilerine uygun ürün ve hizmetler sunarak müşteri memnuniyetini artırmayı hedefler.

 2. Sürekli İyileştirme: Standart, organizasyonların sürekli iyileştirme prensibini benimsemesini teşvik eder. Sürekli iyileştirme, iş süreçlerini ve performansı düzenli olarak gözden geçirerek gelişimi sağlamayı içerir.

 3. Etkin Yönetim Sistemi: ISO 9001, organizasyonların etkin bir kalite yönetim sistemi kurmalarını ve sürdürmelerini destekler. Bu, belgelendirme süreciyle birlikte organizasyonun belirli standartlara uygunluğunu doğrular.

 4. Verimlilik Artışı: Standart, iş süreçlerindeki verimliliği artırmak için prensipler içerir. Bu da kaynakların daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasına olanak tanır.

 5. Uluslararası Rekabet Gücü: ISO 9001 belgesi, bir organizasyona uluslararası düzeyde rekabet avantajı sağlar. Müşteriler ve iş ortakları, ISO 9001 belgesine sahip bir organizasyonun kalite standartlarına uygun hareket ettiğine güven duyarlar.

Bu amaçlar doğrultusunda ISO 9001 belgesi, bir organizasyonun iş süreçlerini düzenlemesine, kalite standartlarını artırmasına ve müşteri odaklı bir yaklaşım benimsemesine katkıda bulunur.

ISO 9001 Belgesi Nasıl Alınır?

İSO 9001 standardı, kalite yönetim sistemini uygulayan bir organizasyonun karşılaması gereken bir dizi temel gerekliliği belirler. Bu gereklilikler şunlardır:

 1. Müşteri Odaklılık: Organizasyon, müşteri ihtiyaçlarını anlamalı ve bu ihtiyaçları karşılamak için faaliyetlerini yönlendirmelidir.

 2. Liderlik: Organizasyon yönetimi, kalite yönetim sistemi için liderlik ve taahhüt göstermelidir.

 3. İnsan Kaynakları Yönetimi: Organizasyon, personelin yeterliliğini sağlamak için gerekli kaynakları ve eğitimi sağlamalıdır.

 4. Süreç Yaklaşımı: Organizasyon, iş süreçlerini belirlemeli, yönetmeli ve sürekli olarak iyileştirmelidir.

 5. Sistem Yaklaşımı: Organizasyon, faaliyetleri arasındaki etkileşimleri anlamalı ve kalite yönetim sistemini bir bütün olarak ele almalıdır.

 6. Sürekli İyileştirme: Organizasyon, kalite yönetim sistemi performansını sürekli olarak iyileştirmelidir.

 7. Karar Verme Süreci: Organizasyon, kalite yönetim sistemi performansına ilişkin verileri toplamalı, analiz etmeli ve kararlar almalıdır.

 8. İlişkili Taraflarla İlişkiler: Organizasyon, ilişkili tarafların ihtiyaçlarını anlamalı ve bu ihtiyaçları karşılamak için faaliyetlerini yönlendirmelidir.

 9. Ürün ve Hizmet Tasarımı ve Geliştirme: Organizasyon, müşteri ihtiyaçlarına uygun ürün ve hizmetler sunmak için tasarım ve geliştirme faaliyetlerini yürütmelidir.

 10. Ölçüm, Analiz ve İyileştirme: Organizasyon, kalite yönetim sistemi performansını ölçmeli, analiz etmeli ve sürekli olarak iyileştirmelidir.

Bu gerekliliklerin yerine getirilmesi ve belgelendirilmesi, bir organizasyonun ISO 9001 standardına uygun olduğunu gösterir ve ISO 9001 sertifikası almasını sağlar.

ISO 9001 Belgesi Alabilmek İçin İstenen Evraklar Nelerdir?

ISO 9001 belgesi almak için gereken evraklar, belgelendirme sürecinde talep edilebilecek belirli belgeleri içerir. Ancak, belgelendirme kuruluşları arasında ve sektörlere göre değişiklik gösterebilir. İşte genel olarak ISO 9001 belgesi almak için talep edilebilecek bazı evraklar:

 1. Vergi Levhası: Organizasyonun resmi bir işletme olduğunu ve vergi mükellefi olduğunu gösteren belge.

 2. Ticaret Sicil Gazetesi: Organizasyonun ticaret siciline kayıtlı olduğunu gösteren resmi bir belge.

 3. Faaliyet Belgesi: İşletmenin faaliyet gösterdiği alana dair belge.

 4. İmza Sirküsü: İşletme sahipleri veya yöneticilerin yetki ve imza bilgilerini içeren belge.

 5. Resmi Çalışan Listesi: İşletmede çalışan personel listesi ve pozisyonları.

 6. Faaliyet gösterilen sektöre göre kapasite raporu: İmalat yapan işletmeler için üretim kapasitesini gösteren bir rapor.

 7. Üretim İzni: İmalat yapan işletmeler için üretim yapma yetkisini gösteren belge.

 8. Belge Sözleşmesi: Belgelendirme sürecine ilişkin anlaşmaları içeren bir sözleşme.

Bu belgeler, belgelendirme kuruluşunun taleplerine ve organizasyonun faaliyet gösterdiği sektöre bağlı olarak değişebilir. Başvuru öncesinde belgelendirme kuruluşuyla iletişime geçmek ve spesifik belgeleri belirlemek önemlidir. Belge ve evrakların düzenli ve eksiksiz olması, ISO 9001 belgesi alım sürecini daha sorunsuz hale getirebilir.