Haldız Patent - Sakarya Marka Tescil - Iso Belgelendirme
Telefon
Whatsapp

Patent / Faydalı Model

Faydalı model koruması, patent hukukunun bir parçasıdır. Faydalı model, küçük buluş ya da küçük patent (utility model-petty patent) olarak da isimlendirilir. Küçük buluşlara, patentlere oranla daha ucuz, hızlı ve basit bir tescil sistemi öngörülerek faydalı model koruması sağlanmaktadır. Esneklik, belgelendirmedeki hız ve karmaşık işlemlerin yokluğu gibi özellikleri nedeniyle faydalı modeller KOBİ’lerin ihtiyaçlarına uygundur. Patentin koruma şartlarını taşıyan bir buluş, faydalı model korumasından yararlanabileceği gibi patentin koruma şartlarını taşımayan, ancak yine de teknik alanda ilerlemeler sağlayan küçük buluşlar da faydalı model ile korunmaktadır.

Firmalar, yaptıkları Ar-Ge çalışmalarıyla, teknik alanda yararlı gelişmeler kaydetmektedir. Bu gelişmeler patent korumasının şartlarını karşılamayabilir. Pazardaki başarının anahtarı, tamamen yeni ürün geliştirmenin yanında, var olan ürünlerde değişikliklere gitmektir. Bu değişikliklerin düzeyi patent mevzuatında olduğu kadar yüksek tutulursa, yapılan bazı değerli çalışmalar korumasız kalacaktır. Kısacası, patent korumasının cevap veremediği bir grup buluş vardır ki, bunların da koruma altına alınması gerekir. Bu ihtiyacı karşılayacak olan ise faydalı model korumasıdır.

Faydalı model hakkı, tescilli bir hak olup teknik ve fonksiyonel buluşlarda sahibine tekel niteliğinde yetkiler verir. Faydalı model mevzuatı, teknik buluşları koruduğundan dolayı, ürünlerin dış görünümünü koruyan tasarım korumasından ayrılır. Tasarımlar, ürünün görünümü; patentler (ve faydalı modeller) ise ürünün çalışma prensibiyle ilgili kavramlardır. Patent ve faydalı model hukuku ürünlerin özgün üretim tekniklerini, tasarım hukuku ise ürünlerin özgün şekillerini konu alır. Hem faydalı model hem de tasarımlarda yenilik kriteri aranmakla birlikte bu iki koruma sisteminde yenilik kavramından tamamen farklı şeyler anlaşılmaktadır. Zira faydalı modellerde teknikteki yenilikler korunurken, tasarımlarda ürünün görünümündeki yenilikler/farklılıklar korunur. Bununla birlikte faydalı model ve tasarım koruması uygulamada zaman zaman birbirine karıştırılmaktadır.

Faydalı modeller, koruma şartları bakımından buluşun yeni olması, sanayiye uygulanabilir olması yönleriyle patente benzer. Ancak patentten farklı olarak faydalı modellerde, buluş basamağı (inventive step) şartı aranmat. Faydalı model hakkı, sahibine patent tipi bir koruma sağlar. Yani faydalı model koruması esasen patent hukukunun bir parçasıdır. Geleneksel olarak bu iki hak birbirine sıkı sıkıya bağlıdır. Gerçekten her iki hakkın konusu da buluşlardır. Bu nedenle bu hakları düzenleyen hükümlerin benzer olması da doğal karşılanmalıdır. Buna karşılık faydalı model başvurusundaki sürecin, köklü bir şekilde patentten farklılaştırılması, faydalı modellerin maliyetinin düşük olmasını ve tescil sürecinin de hızlı ve pratik olmasını sağlar. Bu da özellikle KOBİ’ler için büyük bir fırsata dönüşür.

Marka patent tescil işlemleri, marka sahiplerinin markaların hak ve yükümlülüklerine sahip olabilmek adına başvuru yoluyla elde ettikleri yasal sicil kayıtlarıdır. Bu oluşumlar, marka ve şirketlerin aralarına girebilecek 3. şahısları yasal olarak ekarte etmeyi sağlamaktadır. Halk arasında doğru olarak bilinen yaygın bir yanlış patent ve tescillerin yalnızca marka yaratıcıları tarafından elde edildiğidir. Ancak, patent ve tescil sahibi olmak pek çok hukuksal basamağı barındıran karmaşık bir işlemdir. Şirketler; markaları, hizmetleri ve marka yüzleri için bir patent/tescil elde edebilmek için başlangıçta eksiksiz bir başvuru yapmalıdır. İstenilen gerekli belgelerle gerçekleştirilen başvurunun ardından uzmanlar tarafından kontrol edilen evraklar kusursuz görüldüğü taktirde onay almaktadır. Bu doğrultuda, resmi olarak kanunlar önünde marka tescili, kayıtlara geçmemiş bir yaratıcıya değil, başvuru sürecini tamamlamış ve patent almasında sorun görülmemiş kişilere ait olur. Bu işlemleri bünyemizde hızlı ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirmek mümkündür.

Patent Tescil Neden Önemlidir?

Marka patent tescil işlemleri, marka sahibi şirketlerin kendilerini temsil eden marka izleriyle özdeşleşmesini sağlamaktadır. Markanın yasal olarak başka kurum ve kuruluşların tanıtımına hizmet etmesini engellemektedir. Bu durum, şirketlerin prestijlerini korumaktadır. Aynı zamanda, şirketin marka üzerinde sahip olduğu hakları sonsuza kadar muhafaza etmektedir. Firmamız bu işlemi, gösterdiği duyarlılıkla tamamen yasal olarak halletmektedir. Kanunsuz bir şekilde elde edilen patent ve tesciller Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri önünde tamamen geçersiz sayılmaktadır. Bu durumda, marka sahiplerinin patent ve tescillerini mutlaka güvenilir kaynaklardan elde etmesi gerekmektedir. Eğitimli kadrosuyla firmamız, markaları, detaylı bir incelemenin ardından şirketlerine tanımlamaktadır.

Patent tescil almamış herhangi bir sanayi buluşunun piyasaya sürülmesi ve alıcı kitlesiyle buluşması mümkün değildir. Bunu altında yatan sebep, patentli bir markaya sahip olmanın yalnızca hak ve özgürlükleri beraberinde getirmemesidir. Yasalar, patent alımıyla birlikte aynı zamanda markalara sahip olan şirketlerin marka üzerindeki sorumluluklarını da barındırmaktadır. Vergi de dahil olmak üzere pek çok sorumluluğu kapsayan markaların patent gerekliliği, güvenilir ve legal olarak işleyen her marka için hayati önem taşımaktadır. Marka patent tescil sahibi firmalar, piyasaya sürdükleri buluşlar ile o buluşların hak ve sorumluluklarının eşleşmesini sağlamaktadır. Firmamız, titizlikle yürüttüğü tescil sağlama işlemleri ile firmaların gelecekte kendi buluşları ile ilgili yasalar karşısında özgünlük sorunu yaşamasının önüne geçmektedir. Bu anlamda, firmamız tescil sahibi olmak isteyen şirketlerin patentlerinin bir nevi yatırım yerine geçmesini sağlamaktadır. Bizler ise bu güvenli yatırımın danışmanlığından yürürlüğe geçmesine kadar pek çok alanda müşterilerimize yardımcı olmaktayız.

Hayata geçen her yeni buluş gibi sanayide piyasaya sürülen her yeni ürün tartışmaları da beraberinde getirmektedir. Ürünlerin ne kadar yeni oluşu, eski buluşlardan belirgin şekilde farklı olup olmadığı, performansı, yenilenebilirliği, seri üretiminin yapılıp yapılamayacağı her zaman markaların başarısını sorgulayan merak konuları olmaktadır. Bu durum, çoğu zaman markalara sahip olan şirketlerin kendini kanıtlama çabasına girmesine ve bu uğurda belirli bir bütçe ayırmasına sebep olmaktadır. Ancak, ülkemizde ve uluslararası her platformda patent tescilinden daha geçerli, güvenilir ve temel çok az kaynak vardır. Marka patent tescil belgeleri, piyasada markayı ve ait olduğu şirketi hedef alan her muhatabın ilk karşılaştığı ürün kimlikleridir. Ayrıca, patentli her buluş ülke ve dünya sanayisine katkıda bulunarak toplu gelişimi mümkün hale getirmektedir. Patentli ürünler çok daha geniş bir kitleye ulaşarak denetimden geçmiş ve onay almış ürünlerin meraklıları ile buluşmasını sağlamaktadır. Ek olarak, ürün kullanıcılarının çok daha rahat ve konforlu biçimde alışveriş yapmasını sağlamaktadır. Firmamızın uzman kadrosunun denetimi ile elde edilen patentler, diğer kurum ve kuruluşları patentli markalara yönelme konusunda teşvik etmektedir. 

Patent Tescil Almış Markaların Kullanım Alanları

Marka patent tescil işlemleri, en nihayetinde şirketlerin markaları üzerindeki haklarının korunmasını kapsamaktadır. Markalardan elde edilen gelirin, markanın çalınması halinde başka kuruluşlar tarafından kullanılma ihtimali, şirketler için patent ve tescil almakta en önemli motivasyonlardan biridir. Firmamız, markaların tescil sahiplerinin dışında başka bireyler tarafından kullanımının önüne geçmek adına geniş bir geçerliliğe sahip patent sicillerini oluşturmaktadır. Patentlerin kullanım alanları, ticari anlaşmalar, reklamlar ve alışverişlerdir. Tescil sahiplerinin haklarının ihlal edilesi durumunda hak talepleri mahkemelere taşınmaktadır. Firmamız, tüm prosedürlere uygun olarak gerçekleştirilmiş başvurular sonucunda sağladığı siciller ile markaların kullanım alanlarının sınırlarını çizmektedir.

Patent Tescil Hakkında Merak Ettiğiniz Sorular 

Patent tescil belgesi nasıl alınır?

Patent tescil belgesi almak için, Türk Patent ve Marka kurumuna başvuruda bulunulması gerekmektedir. Başvuru ardından Türk Patent ve Marka kurumu sizlere araştırma raporu vermektedir. Araştırma raporu gerekli yerlerde yayınlanır ve patent inceleme raporu verilir. Son olarak Türk Patent ve Marka kurumu tarafından uygun bulunması durumunda patent tescil belgesi verilir.

Patent tescil belgesi ücreti nasıl ödenir?

Patent tescil belgesine ait ücreti kişisel bilgileriniz ( T.C kimlik numarası yada vergi kimlik numarası) ile Ziraat bankasının mobil internet bankacılığından ödemeniz mümkündür. Aynı zamanda Ziraat bankası şubelerinden ve ATM’lerinden ödeme işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Patent tescil belgesi nedir?

Patent tescil belgesi fikri, sınai ve mülki hakların en önemli belgelerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Tescillenmiş olan buluşun korunduğunu belli eden belgedir. Gerçekleşen buluşların kim tarafından üretildiği ve kim tarafından satıldığını ayırt etmemize yardımcı olmaktadır.